Idrætsforeningen TEAM2010 blev stiftet i april 2010.

Et af formålene med foreningen er at samle alle de gode kræfter, der er omkring idræt for personer med udviklingshandicap.

Vi vil tilbyde aktiviteter som vi selv står for, men vi vil også søge at samarbejde med de øvrige idrætsforeninger i Frederikssund Kommune, om at lave målrettede tilbud.

Udover idrætstilbud vægter vi også det sociale liv, den 3. halvleg, hvor der er mulighed for at hygge og dyrke venskaberne.

Vi vil deltage i stævner, hvor vi får mulighed for at møde andre og kæmpe om medaljer.

 
SE UGE SKEMA 

Gældende fra 9. november 
 
 

Kære Alle.

Med de nye restriktioner på forsamling pr. 26/10, valgte vi at aflyse Håndbold og Fodbold i TEAM2010.
 
Vi har nu fundet en løsning der giver mening i forhold til at afvikle et boldspilstilbud for Team2010.
Vi laver et samlet tilbud tirsdag kl. 16.00-17.15 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter (HAL 2)
Træning vil bestå af håndbold og fodbold, og grupperne vil være opdelt fra start, så det matcher på antal og niveau.

 

Tilbuddet er primært for medlemmer der enten deltog i håndbold- eller fodboldtræningen inden 26/10.
Tilmelding er nødvendig og skal gives til Elisabeth (21532050 / eehol@frederikssund.dk)
 
Det er ikke muligt at deltage, hvis man ikke har fået tilbagemelding fra Elisabeth!
 
Idrætsforeningen Team-2010 | CVR: 32921205  | Tlf.: 2670 0713183431 | jtlju@frederikssund.dk