Nyhedsbrev

Navn
E-mail
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
19/3 2015 - Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

 
Kære medlem.
Nu er det snart tid til TEAM2010´s ordinære generalforsamling.
Onsdag d. 25. marts kl. 16.30 (Vi regner med, at det varer 1,5 time)
Undervisningscenter Frederikssund, Kilde Allé 9, 3600 Frederikssund.

Generalforsamlingen er for alle medlemmer, der har betalt kontingent.

Er du i tvivl om, du har betalt kontingent, kan du kontakte TEAM2010´s kasserer Henning Otterstrøm
(heott@frederikssund.dk / 47351437)

På generalforsamlingen har du mulighed for, at høre om hvad der sker i TEAM2010, det er også her at
bestyrelsen vælges, så hvis du har lyst til at være med til at bestemme i TEAM2010, er det på
generalforsamlingen det sker.

TEAM2010´s vedtægter (love) kan ses på
http://team-2010.dk/vedtaegter

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen, i øjeblikket består bestyrelsen af følgende personer:
• Peter Kyster, Formand
• Henning Otterstrøm, Kasserer
• Fie Lind Sørensen
• Joakim T. Ljungdahl
• Kristina Kyster
• Winnie Andersen
• Vibeke Holm
• Kai Bjarne (K.B) Nielsen (modtager genvalg)
• Niels Becker Larsen (modtager genvalg)
• Jimmi Svendsen (modtager genvalg)
• Jan Sørensen (modtager genvalg)

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (i lige år)
8. Valg af kasserer (i ulige år)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
10. Valg af revisor (for 1 år)
11. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
12. Valg af årets medlem
13. Eventuelt

Indkomne forslag sendes på skrift til formand Peter Kyster, senest 11. marts. Hvis du ønsker at stille op
til bestyrelsen, må du ligeledes meget gerne meddele det til Peter, samtidig med de indkomne forslag
 
V/ Formand Peter Kyster, Roskildevej 124, 3600 Frederikssund
Tlf. 2140 8689 / Mail: 3byg@3byg.dk
Frederikssund, 20.02.2015

Idrætsforeningen Team-2010 | CVR: 32921205  | Tlf.: 2670 0713183431 | jtlju@frederikssund.dk